Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Allsjön, ly014 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-13 Stoppdatum 2019-03-13
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt: 7103
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: