Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yasjön, ly026 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-14 Stoppdatum 2019-03-14
Mängd (ton): 12,04 Kostnad totalt: 16770
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: