Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-10 Stoppdatum 2019-03-10
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 7216
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: