Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.07, 13VÅTM103000Högv07 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-04 Stoppdatum 2019-11-04
Mängd (ton): 4,13 Kostnad totalt: 7708
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: