Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HD.60, 13VÅTM103000Högv60 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-03 Stoppdatum 2019-11-03
Mängd (ton): 7,10 Kostnad totalt: 13252
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: