Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-28 Stoppdatum 2019-10-28
Mängd (ton): 9,64 Kostnad totalt: 12098
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: