Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GV.böl.23, 13VÅTM99000Bölarp23 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-29 Stoppdatum 2019-03-29
Mängd (ton): 26,27 Kostnad totalt: 46904
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: