Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-24 Stoppdatum 2019-07-24
Mängd (ton): 9,75 Kostnad totalt: 14060
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: