Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄTTJÄRNEN, 6661750-1438060-Sjö Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-23 Stoppdatum 2019-09-23
Mängd (ton): 16,98 Kostnad totalt: 15546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: