Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-30 Stoppdatum 2019-09-30
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 36600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: