Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-20 Stoppdatum 2019-08-20
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 26527
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: