Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-23 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1711
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: