Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-25 Stoppdatum 2019-09-25
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 17090
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: