Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-04 Stoppdatum 2019-09-04
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10539
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: