Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagasjön, 074168 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-07 Stoppdatum 2019-11-07
Mängd (ton): 17,03 Kostnad totalt: 31360
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: