Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-08 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 17554
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: