Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-09 Stoppdatum 2019-10-09
Mängd (ton): 7,65 Kostnad totalt: 10087
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: