Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-04 Stoppdatum 2019-09-04
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 5439
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: