Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-23 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7188
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: