Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-27 Stoppdatum 2019-08-27
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5263
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: