Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-08 Stoppdatum 2019-11-08
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3681
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: