Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Soten, 101053 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-20 Stoppdatum 2019-08-20
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: