Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-23 Stoppdatum 2019-11-23
Mängd (ton): 14,03 Kostnad totalt: 25161
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: