Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sunnerbosjön, 101213 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-12 Stoppdatum 2019-04-12
Mängd (ton): 12,82 Kostnad totalt: 22492
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: