Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-08 Stoppdatum 2019-11-08
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7361
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: