Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-03 Stoppdatum 2019-11-03
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3584
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: