Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT010001, 06VAT010001 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-21 Stoppdatum 2019-08-21
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 14205
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: