Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017081, 06VAT017081 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-01 Stoppdatum 2019-09-01
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6906
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: