Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018021, 06VAT018021 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-02 Stoppdatum 2019-09-02
Mängd (ton): 11,13 Kostnad totalt: 19370
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: