Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022060, 06VAT022060 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-31 Stoppdatum 2019-08-31
Mängd (ton): 11,52 Kostnad totalt: 20043
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: