Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024051, 06VAT024051 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-15
Mängd (ton): 15,02 Kostnad totalt: 26561
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: