Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024063, 06VAT024063 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-14
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3526
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: