Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024071, 06VAT024071 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-14
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8899
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: