Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029015, 06VAT029015 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3515
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: