Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029021, 06VAT029021 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8778
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: