Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT039003, 06VAT039003 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-25 Stoppdatum 2019-08-25
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1698
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: