Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051006, 06VAT051006 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-03 Stoppdatum 2019-09-03
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 17678
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: