Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058006, 06VAT058006 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-24 Stoppdatum 2019-08-24
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 17658
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: