Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059087, 06VAT059087 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-23 Stoppdatum 2019-10-23
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3460
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: