Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060072, 06VAT060072 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-27 Stoppdatum 2019-10-27
Mängd (ton): 16,07 Kostnad totalt: 27873
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: