Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-24 Stoppdatum 2019-11-24
Mängd (ton): 10,19 Kostnad totalt: 18299
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: