Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070003, 06VAT070003 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-22 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 19,94 Kostnad totalt: 35255
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: