Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-13 Stoppdatum 2019-04-13
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 9972
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: