Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-01 Stoppdatum 2019-11-02
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 6963
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: