Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141017, 06VAT141017 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-23 Stoppdatum 2019-11-23
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1830
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: