Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141021, 06VAT141021 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-23 Stoppdatum 2019-11-23
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5398
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: