Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Örtjärnsbäcken, 17DOS0017 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-05
Mängd (ton): 121,18 Kostnad totalt: 79130
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: