Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långlikan, 17DOS0018 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-05
Mängd (ton): 25,48 Kostnad totalt: 15288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: