Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mjövisten, 17SJÖ0126 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-13 Stoppdatum 2019-08-13
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: