Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åkevatnet no, 17SJÖ0184 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-02 Stoppdatum 2019-09-03
Mängd (ton): 72,90 Kostnad totalt: 185895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: